Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Családtörténet
 
Major János életrajza
 
Major János (1913-1995)
Egy 8 gyermekes zsellér család 6-dik gyermekeként Keszthely mellett, Cserszegtomajon
látta meg a napvilágot.
Édesapja Major István, édesanyja Szennyei Anna. Testvérei: István, József, Ferkó, Annus, Terka, Marika, Juliska. (Leszármazottaik ma Székesfehérvár és környékén élnek. Pusztaszabolcs, Dinnyés, Polgárdi, Lepsény)
A család országon belül sokat vándorolt, mindig oda szegődtek cselédnek, ahol épp munka volt, ahol foglalkoztatták őket. Jánost fürge, jó eszű gyermekként ismerték. Elemi iskoláinak elvégzését követően a földeken segédkezett. Balatonfőkajáron a Gróf szobainasa és pincére volt. 1938-ban vette feleségül a Guzsola György (1890-1966) parádés kocsis egyetlen leányát, Juliskát.(1919-2001). Ez a frigy életük végéig tartott. Egyetlen gyermekük, Árpád 1942-ben született. Épp ekkor sorozták be a II. világháború végén a gyalogsághoz, majd amerikai hadifogságba került. (Hadifogoly levele eredeti példánya a tájház bőröndjében megtekinthető) Szabadulását követően Kiscséripusztán telepedett le családjával. 
Jánost vidám természetű embernek tartották, aki szerette a mulatságokat. Szép hangján, majálisokon és bálokon énekelt és muzsikált. Autodidakta módon tanult meg hangszereken játszani. (Citera, cimbalom, szájharmonika, tangóharmonika).
A kovácsmesterséget és a lakatosság csínját-bínját is felnőtt fejjel tanulta ki.
Balatonfűzfőn a Gyártelep kazánfűtőjeként dolgozott, majd Székesfehérváron a MÁV Járműjavítóban, utolsó éveit pedig Kiscséripusztán az Állami Gazdaság Műhelyében töltötte. Innen ment nyugdíjba. 20 évig élvezhette a nyugdíjas éveket, ez alatt nagy szeretettel ápolta kertjét, szőlejét, fákat, virágokat. Védte a természetet és a kisállatokat. Ebben a csendes miliőbe élte idős napjait, s itt szenderült jobb létre átlépve a világmindenség kapuját.
 
 
Guzsola Julianna (1919-2001)
 
1919. november 23-án született Polgárdin. Guzsola György és Simon Julianna egyetlen gyermekeként. Édesanyja betegessége miatt 1 testvére született Marika, aki 6 hónapot élt.
Őt is családtagok, szomszédok nevelték gyerekkorában, mert anyja mindig betegeskedett, apja mindig dolgozott.
Jó tanuló kislány volt. (értesítő bizonyítványa a tájházban megtekinthető, ill. Major Judit Faluvége c. kiadvány hasábjain.)
Gyerekkorából csak fotók maradtak életútja ez idő tájt ismeretlen. Fiatalon, nyáron marokszedőként az uradalmi földeken dolgozott, télen a jégveremben, jeget tört.
Szerelembe esett Major Jánossal, házasságot 1938. november 19-én kötöttek.
Hetedhét lakodalmat tartottak 2 hintóval és szekérkonvojjal vonultak a Polgárdi Katolikus templomba. Frigyükből 1 fiúgyermek (Árpád) született a házasságuk 4. esztendejében.
Juliska ezután a családjának szentelte életét Kiscséripusztai otthonukban. Nevelgette fiát, ellátta idős szüleit, majd 2 unokája is az Ő gondjaira bízatott.
40-es éveitől betegeskedett, ízületi fájdalmai miatt lábfájdalmakkal küzdött. Élete utolsó éveiben unokája Jutka látta el, utolsó egy évében sem testi, sem szellemi ereje nem maradt, a Polgárdi Ipartelepi Öregotthonba került. Szép, küzdelmes élete volt.

 

• Versek Róla 

 

Guzsola György (1890-1966)
 
Sok gyerekes zsellércsalád gyermeke. Teljes életrajza nem ismert, csak egyes részletek.
Az I. világháborúban lovas huszárként szolgát. Sértetlenül tért haza. A háború szétdúlta családját. Egy csatában a ködben kiabált, keresve rokonait: Guzsola Péter! Guzsola Péter!
Egy hang megszólalt Guzsola Péter elesett! Péter testvére a gyalogságnál életét vesztette, és édesapja is meghalt. Ezt a veszteséget édesanyja nem tudta kezelni és egy aknatűzben annyira megijedt, hogy szörnyet halt. A körülmények nem tették lehetővé a rendes temetést, így Kiscséripusztára a Kereszt tövébe tették örök nyugalomra. (Megjegyzendő, hogy a kereszt egy kiserdőben volt, amit azóta felszámoltak és a Keresztet áthelyezték.)

György a háborút követően búzatáblákon, arató-kaszásként, később uradalmi parádés kocsisként dolgozott. Kiscséripusztán éltek feleségével, Simon Juliannával, Juliska lányával és Major Jánossal egy háztartásban. Itt is haltak meg. Csendes, jóravaló emberek hírében álltak. 

• Emlékek